Protocol

Protocol Taekwon-Do Difesa Sports

Protocol buiten lessen (t/m 17 jaar) Difesa Sports 

Afspraken/ protocol: 

 • Kinderen komen alleen (fiets of te voet) naar de accommodatie. 
 • Wonen kinderen verder weg of zijn ze nog te jong, dan kunnen de ouders de kinderen afzetten voor de accommodatie, ouders blijven in de auto en rijden meteen weg.
 • Kom niet  eerder dan 5 minuten voor de les naar de accommodatie, dit om drukte bij de leswissel te voorkomen.
 • Wij houden per leswissel 5 minuten pauze, zodat de sporters elkaar niet treffen.
 • Sporters gaan voorafgaand aan de les, thuis naar het toilet. 
 • Sporters wassen voorafgaand aan de les, thuis hun handen. 
 • Voorafgaand aan de les krijgen de sporters en leraren desinfectie middel voor de handen. 
 • Leraren en sporters blijven thuis met klachten (richtlijn RIVM).
 • Tijdens de les zullen wij geen handen schudden.
 • Sporters  t/m 17 jaar mogen weer met elkaar buiten sporten. (vanaf 19 december 2021)
 • De lessen vinden ten alle tijden buiten plaats (bij erg slecht weer gaat training niet door, dit zal op de website www.difesasports.nl vermeld worden).
 • Na elke les worden alle materialen (schopkussentjes etc.) gedesinfecteerd.
 • Sporters verlaten direct de sportaccommodatie na de les. 
 • Mochten de ouders de kinderen met de auto komen ophalen, dan blijven zij in de auto op de parkeerplaats wachten. 
 • We stellen (m.n. tijdens de eerste weken) apart aanspreekpunten / toezichthouders aan om vragen te beantwoorden en naleving van de regels te checken.

Bovenstaande afspraken en regels worden ook op de website geplaatst,
zodat alle leden en ouders hiervan tijdig kennis kunnen nemen.

Daarnaast worden er op de website, maar ook op het veld, posters gehangen met diverse richtlijnen, looproute, adviezen, etc.