Landelijke LTC training 24 Oktober

Geplaatst op 02-10-2020.

Voor diegene die een aantekening nodig hebben voor zijn volgende graad let op want de volgende online LTC word gehouden op 24 Oktober.

Hieronder de info of ga naar deze link: https://www.itf-nederland.nl/evenement/landelijke-technische-cursus-9/

Landelijke Technische Cursus (24-10-20)

Door de toenemende aantallen coronabesmettingen in heel Nederland heeft de CTO in overleg met het bestuur van I.T.F. Nederland besloten de Landelijke Technische Cursus (LTC) van 24 oktober online aan te bieden. Dit vindt de commissie erg jammer, maar omdat op een LTC vaak meer dan honderd deelnemers van tientallen scholen af komen, is het niet verstandig om dat risico te lopen.

De online LTC wordt via Zoom aangeboden. De deelnemers krijgen ruim van te voren een Zoomlink toegestuurd.

Ook tijdens de online LTC worden de technische aspecten van Taekwon-Do onderwezen aan gevorderde beoefenaren (rode band en hoger). Omdat het moeilijk is om via een online verbinding partneroefeningen (zoals matsogi en hosin sul) te oefenen en te corrigeren, is er voor gekozen om per graduatie alleen de relevante tul te behandelen. Natuurlijk kunnen er wel vragen over andere (examen)onderdelen dan tul gesteld worden.

Het was de bedoeling om tijdens de ‘live’ LTC van 24 oktober ook een onderdeel voor 4e dan en hoger aan te bieden, maar in verband met de beschikbare tijd, wordt dat nog even uitgesteld.

Voor 1e danexamens is deelname aan ten minste één LTC verplicht, voor hogere graden meer (zie hieronder en het danexamenreglement).

De LTC’s worden verzorgd door de Commissie Training en Opleidingen (CTO) (zie: https://www.itf-nederland.nl/structuur/commissies/).

Degenen die zich al ingeschreven hebben, blijven dat. 4e dan en hoger mogen meedoen bij de 3e dan.

Belangrijk:

  • Om een aantekening voor deze LTC te kunnen ontvangen is het verplicht om uiterlijk 20 oktober één of meer vragen over de relevante Taekwon-Do leerstof (tul, maar ook alle andere onderwerpen die op een examen aan de orde kunnen komen) in te zenden naar de technisch directeur (master Willy van de Mortel): wvdmortel16@gmail.com. Deze vragen worden tijdens de LTC behandeld;
  • De deelnemers dienen minimaal 5 minuten voor aanvang van de LTC in te loggen met de toegezonden Zoomlink;
  • Alle deelnemers dienen een webcam te gebruiken, zodat de instructeurs hen kunnen zien, er worden afspraken gemaakt over muten en vragen stellen;
  • Alle deelnemers dienen hun volledige naam als Zoom ID in te vullen (en alle namen als er meer deelnemers in één ruimte meedoen), zodat iedereen geregistreerd kan worden;
  • Alle deelnemers dienen in dobok aanwezig te zijn en voldoende ruimte te hebben om (delen van) de tul uit te voeren;
  • Deelnemers dienen pen en papier (of een digitale variant) bij de hand te houden voor het maken van notities;
  • Deelnemers wordt dringend aangeraden dat ze alle te behandelen tul kennen (in elk geval de stappen), om – ondanks de online-les – optimaal te kunnen leren;
  • Deelnemers krijgen alleen een aantekening indien ze tot en met het einde aanwezig zijn.

Praktische informatie

Datum: 24-10-2020

Tijd: 1e en 2e gup/ 1e dan: 10.00 tot 11.30 uur (twee groepen), 2e dan/ 3e dan: 12.30-14.00 uur (twee groepen)

Locatie: online via Zoom (na afloop van de inschrijftermijn ontvangen de deelnemers een Zoomlink)

Inschrijven:

Inschrijflink LTC (2e gup t/m 3e dan (€ 10,-) :

Inschrijflink LTC (4e dan en hoger (gratis):

Inschrijven kan t/m 18 oktober 2020.

Let op:

Het volgen van LTC’s geldt als voorwaarde voor de volgende Danexamens:

1e Dan: één LTC

2e Dan: twee LTC’s

3e Dan: drie LTC’s

4e Dan: drie LTC’s en in elk geval één International Instructors Course (IIC)